Smlouva: Smlouva o dílo číslo 628-2019-505205 - „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9607
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 425 719,00
Cena v Kč vč. DPH: 515 119,99
Zadávací řízení: „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 628-2019-505205 - „Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Vytýčení částí schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v celkovém rozsahu 427 MJ (1MJ 100 m hranice). Jedná se o vytýčení nových vlastnických hranic pozemků dle zapsaných KoPÚ Mojkov v katastrálním území Mojkov v rozsahu 124 MJ, KoPÚ Kosmo v katastrálním území Kosmo v rozsahu 21 MJ, KoPÚ Žíchovec v katastrálním území Žíchovec v rozsahu 221 MJ a KoPÚ Němčice u Netolic v katastrálním území Němčice u Netolic v rozsahu 61 MJ, včetně stabilizace v souladu s katastrální vyhláškou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy