Smlouva: Smlouva o dílo: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9606
Evidenční číslo: 615-2019-508202
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 20 999 864,49
Cena v Kč vč. DPH: 25 409 836,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Rekonstrukce HPC3 včetně cestních příkopů SP1, SP2. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20.
Rekonstrukce VPC4. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20.
Liniový interakční prvek IP9 . Celková délka výsadby bude 1 301 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy