Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 960
Evidenční číslo: 484866
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 820 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 992 442,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice

Schválil / podepsal

Ing. Martin Vrba_Větrovec

Stručný popis

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štrbice“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy