Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta HC7 v k.ú. Medlov u Uničova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9597
Evidenční číslo: 636-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 784 552,29
Cena v Kč vč. DPH: 4 579 308,27
Zadávací řízení: Polní cesta HC7 v k.ú. Medlov u Uničova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta HC7 v k.ú. Medlov u Uničova

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace polní cesty HC7 navržené v rámci prvků plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Medlov u Uničova.
Jedná se o zpevněnou hlavní polní cestu HC7 v délce 525 m.
Návrhová kategorie PC je v celé své délce 5,0/30, obousměrná. Návrhová rychlost 30 km/hod. Celková délka polní cesty HC4c je 525 m. Povrch polní cesty je navržen asfaltový, šířka koruny cesty je 5,0 m, jízdní pruh 4,0 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m. Krajnice je zpevněna štěrkodrtí fr. 0-63 mm se zhutněním, se sklonem svahů 1:2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy