Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu - Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9589
Evidenční číslo: 618-2019-508202
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 78 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 94 380,00
Zadávací řízení: TDS + koordinátor BOZP pro stavbu: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu - Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a IP9 v k.ú. Verneřice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě na stavbě části společných zařízení - Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Verneřice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy