Smlouva: Smlouva o dílo číslo 500-2019-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9486
Datum uzavření smlouvy: 30.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 056 840,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 488 776,00
Zadávací řízení: Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 500-2019-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zpracování kompletního návrhu KoPÚ v k. ú. Svatá Maří, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM. KoPÚ byly zahájeny v prosinci 2017 v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a 3 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o území v územní působnosti Obce Svatá Maří. Celková výměra katastrálního území Svatá Maří je 415,6222 ha. Do obvodu pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území. Výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených je 413 ha. U pozemků, které nebudou vyžadovat řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, bude obnoven soubor geodetických informací. Plán společných zařízení bude plně vycházet z platného územního plánu a zpracované studie odtokových poměrů území. Výsledné mapové dílo bude zpracováno dle schváleného návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy