Smlouva: Smlouva o dílo Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9270
Evidenční číslo: 0107-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 140 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 169 400,00
Zadávací řízení: Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt

Název (předmět)

Smlouva o dílo Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je vypracování analýzy stávajícího stavu a návrh opatření na jednom objektu stavby hlavního závlahového zařízení v rámci stavby „Závlahy Metuje“ v k.ú. Krčín, jejíž součástí je akvadukt. Záměrem veřejné zakázky je návrh opravy akvaduktu, který převádí vody z Mlýnského náhonu, pro závlahové kanály, vede přes něj cyklostezka a je navržen jako multifunkční zařízení, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy