Smlouva: Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ TS – ČSO Bulhary-Přítluky – Fraumil

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9179
Evidenční číslo: 0114-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 325 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 393 734,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ TS – ČSO Bulhary-Přítluky – Fraumil

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení těchto oprav: provedení opravy a odstranění provozních závad na uživatelské trafostanici BTS 22/0,4 kV, která zásobuje el. energií stavbu vodního díla HOZ - ČSO „Bulhary – Přítluky RD D ČSO 1 (Fraumil)“.
V rámci opravy bude provedeno: demontáž zastaralých a poškozených částí trafostanice (izolátorů přívodní konzoly, pojistkových spodků VN, bleskojistek VA, přívodu transformátoru, transformátoru, kabelosvodu NN a poškozené rozvaděčové skříně); montáž nových dílů a nového transformátoru na trafostanici; kontrolní měření a zkoušky izolačního odporu po provedené opravě, včetně vyhotovení protokolů o zkouškách a revize trafostanice po provedené opravě. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla HOZ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy