Smlouva: Smlouva o dílo Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9167
Evidenční číslo: 123-2019-520204
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 590 249,00
Cena v Kč vč. DPH: 10 394 201,30
Zadávací řízení: Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín

Název (předmět)

Smlouva o dílo Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Nově vybudovaná vodní nádrž Habr v k. ú. Krokočín bude sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků a ke zvýšení biodiverzity v krajině. K převedení M-denních průtoků a regulaci hladiny vody v nádrži bude zřízen výpustní objekt. Pro převedení N-letých průtoků a povodňových průtoků bude v hrázi zřízen bezpečnostní přeliv. Součástí stavby bude výsadba zeleně, která bude napomáhat začlenění celé stavby do okolní krajiny. Vybudováním vodní nádrže v k. ú. Krokočín bude zabezpečeno bezškodné odvádění srážkových vod v období zvýšených průtoků a bude zvýšena retenční schopnost krajiny. Součástí zakázky bude i přeložka venkovního vedení vysokého napětí, kterou zajistí a provede firma E-ON Distribuce.
V předpokládané hodnotě zakázky je zahrnuta částka 1 034 849,- Kč bez DPH za přeložku venkovního vedení vysokého napětí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy