Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9155
Evidenční číslo: 401-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 441 250,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 743 913,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlásnice u Šternberka

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlásnice u Šternberka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Předběžně stanovená výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 209 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy