Smlouva: SoD č. 9/2019-504202, geodetické práce po KoPÚ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9144
Evidenční číslo: SoD č. 9/2019-504202
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 259 686,00
Cena v Kč vč. DPH: 314 220,00
Zadávací řízení: Vytýčení vlastnické hranice včetně trvalé stabilizace po zapsané KoPÚ

Název (předmět)

SoD č. 9/2019-504202, geodetické práce po KoPÚ

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je vytyčení lomových bodů hranic pozemků dle KN včetně stabilizace plastovými mezníky (trvalá stabilizace) v k.ú. Bořice u Domažlic, Klenčí pod Čerchovem a Osvračín s odvoláním na ust. § 12 odst. 2 ve spojení s ust. § 19 písmeno b) zákona č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů po ukončené KoPÚ.
Rozsah zeměměřických prací je 229 MJ (1 MJ = 100bm vytyčované hranice) a 787 bodů. Předmětem vytýčení jsou převážně zemědělské pozemky, dále nezemědělské pozemky s lesními, nelesními porosty, vodní plocha, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy