Smlouva: Polní cesta Odlesská Krouna

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 908
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 822 795,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 835 582,00

Název (předmět)

Polní cesta Odlesská Krouna

Stručný popis

Polní cesta Odlesská v katastrálním území Krouna se bude realizovat na pozemcích p. č. 4820, 4903, 5041, 5047 a 5053. Zájmové území je situováno na východ od obce. Cesta je dlouhá celkem 1722 metrů. Do km 1,369 bude vozovka o šířce koruny 3,5 m + zpevněné krajnice 2 x 0,5 m, s povrchem z asfaltobetonu. Odvodnění komunikace je navrženo podélným a příčným sklonem, odvodnění pláně podélnou drenáží. V rámci realizace budou vybudovány 4 výhybny a 11 sjezdů na okolní pozemky. Podél cesty je navržena doprovodná zeleň – 26 ks stromů a 10 ks keřů. Dochází ke křížení s podzemním vedením kabelu O2.
V km 1,369 – 1,722 bude vozovka o šířce koruny 3,5 m bez krajnic se zatravněným povrchem. Odvodnění je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace. Tato část je navržena bez sjezdů a výhyben.
Následná tříletá péče, která je uvedena v přiložené projektové dokumentaci, není součástí této veřejné zakázky.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy