Smlouva: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. PÚ - 23/09 - na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9000
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 839 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 422 580,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dubá

Název (předmět)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. PÚ - 23/09 - na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Tato veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu eAGRI zadavatele MZe ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad pod identifikátorem P13V00000068. Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubá, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí. V průběhu zpracování se několikrát změnila sazba DPH, proto částka uvedená s DPH neodpovídá sazbě 21%, je to součet již zaplacených částek s daní ve výši 19% a 20% a budoucího doplatku v sazbě 21% dle dodatku č. 2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy