Smlouva: SoD č. 8/2019-504202, Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8965
Evidenční číslo: SoD č. 8/2019-504202
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 54 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 66 066,00
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic

Název (předmět)

SoD č. 8/2019-504202, Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Účelem je zpracování podrobného geotechnického průzkumu, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality pro malou vodní nádrž a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení (DTR) v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Sedlec u Poběžovic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy