Smlouva: Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření Nestanice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8958
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 481 987,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 423 204,00
Zadávací řízení: Protipovodňové opatření Nestanice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření Nestanice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Projekt je zaměřen na provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření, na území části obce Nestanice jako součást společných zařízení KoPÚ Nestanice. Projekt se zaměřuje na zemědělsky obhospodařované plochy v části povodí drobného vodního toku v uvedeném území především pak svažité pozemky nad intravilánem obce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy