Smlouva: Kompolexní pozemkové úpravy Budeč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8927
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2010
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 078 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 694 740,00

Název (předmět)

Kompolexní pozemkové úpravy Budeč

Schválil / podepsal

VYS - VZ

Stručný popis

VZ byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-Agri zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu dle vyhlášky 26/2007 Sb., v platném znění, vyhotovení DKM. Návrh komplexních pozemkových úprav bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí. Celkový rozsah: 525 ha

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy