Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8840
Evidenční číslo: 244-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 88 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 88 600,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 stavebního zákona a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě „Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa“ tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy