Smlouva: Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8839
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka pro soubor staveb: Realizace II. etapy společných zařízení navržených v KoPÚ Bolatice. Jedná se o realizaci zpevněných živičných komunikací HPC1 (pouze její poslední 3. nezpevněný úsek) a celého úseku VPC4 v trasách stávajících nezpevněných polních cest, v celkové délce 1851,43 m (949 + 902,43), dále o rekonstrukci funkčních objektů (výpustných zařízení) 3 stávajících poldrů III., IV., V

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy