Smlouva: Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 867
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 826 446,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 000 000,00

Název (předmět)

Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad v rámci KPÚ pro Kraj Vysočina včetně jeho poboček.
Předmětem plnění je vypracování znaleckých posudků v rozsahu specifikace znaleckých služeb, uvedené v Ceníku zpracování znaleckých posudků, který je přílohou č. 2, návrhu rámcové smlouvy (dále také „smlouva“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy