Smlouva: KoPÚ v k.ú. Kovalovice (SoD + dodatky 1-6)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8651
Evidenční číslo: 769-2016-523101
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 799 890,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 177 867,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice

Název (předmět)

KoPÚ v k.ú. Kovalovice (SoD + dodatky 1-6)

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kovalovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy