Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8510
Datum uzavření smlouvy: 01.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 89 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 108 779,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka vyplývající z § 152 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Polní cesta C5 kategorie P 4,5/30 a délky 937 m je navržena s povrchem vozovky z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou příkopy, propustky, sjezdy, výhybny a doprovodná zeleň. Předpoklad realizace stavby je duben - říjen 2019.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy