Smlouva: Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při stavbě - Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8505
Evidenční číslo: 120-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 28 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 33 880,00
Zadávací řízení: Koordinátor BOZP při stavbě - Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při stavbě - Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon a provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci stavby „Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy