Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8495
Evidenční číslo: 109-2019-508101
Datum uzavření smlouvy: 01.03.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 460 009,70
Cena v Kč vč. DPH: 10 236 611,74
Zadávací řízení: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky

Název (předmět)

Smlouva o dílo na realizaci Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč v délce 876 m, v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu.
Rekonstrukce stávající polní cesty VPC 2 na parcele KN 2003 v k. ú. Holedeč v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část obce, v kategorii P 4,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z penetračního makadamu. Součástí stavby je vsakovací drén umístěný na parcele KN 2147. Podél cesty bude nutno provést kácení dřevin, za které bude realizována dosadba jednotlivých stromů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy