Smlouva: Příkazní smlouva TDS ke stavbě HPC2 k.ú. Arnoltice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8464
Evidenční číslo: 111-2019-508202
Datum uzavření smlouvy: 26.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 56 840,00
Cena v Kč vč. DPH: 68 776,40
Zadávací řízení: TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice

Název (předmět)

Příkazní smlouva TDS ke stavbě HPC2 k.ú. Arnoltice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě polní cesty HPC 2 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Arnoltice.
Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy