Smlouva: Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací a výkonu služeb autorského dozoru PD Spojilský odpad

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8418
Evidenční číslo: 0141-D1-18-206
Datum uzavření smlouvy: 18.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 242 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 292 820,00
Zadávací řízení: PD Spojilský odpad

Název (předmět)

Smlouva o dílo o vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací a výkonu služeb autorského dozoru PD Spojilský odpad

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace udržovacích prací staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v k.ú. Pardubice a v k.ú. Spojil, obec a okres Pardubice, na třech objektech HOZ v celkové délce 2,917 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Součástí zadání vypracování PD je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy