Smlouva: Smlouva o dílo na Rekonstrukci povrchu venkovní terasy budovy B ústředí SPÚ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8410
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 459 089,92
Cena v Kč vč. DPH: 555 498,80

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Rekonstrukci povrchu venkovní terasy budovy B ústředí SPÚ

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce venkovní terasy v sídle zadavatele – 2.NP.
Dále je předmět plnění upřesněn v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Stávající užitná plocha terasy je 57,0 m².

Stavební suť bude ekologicky likvidována (např. uložením na řízené skládky). Doklad o tomto bude předložen zadavateli před koncem prací.

Jelikož se jedná o udržovací práce, upustil zadavatel od vypracování projektové dokumentace a nechal vypracovat pouze výkaz výměr, jehož jednotlivé položky charakterizují rozsah požadovaných prací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy