Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Strání, Dodatek č. 5 včetně SOD a dodatků č. 1-4

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8317
Evidenční číslo: 2059-2012-130762
Datum uzavření smlouvy: 30.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 867 365,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 679 512,00
Zadávací řízení: KPÚ Strání

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Strání, Dodatek č. 5 včetně SOD a dodatků č. 1-4

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Strání, vč. nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy