Smlouva: Polní cesta HPC3 v k.ú. Osvračín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 830
Evidenční číslo: 2VZ7044/2014-504202
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 654 934,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 842 470,00

Název (předmět)

Polní cesta HPC3 v k.ú. Osvračín

Stručný popis

Zhotovení stavby s názvem Polní cesta HPC3 v k.ú. Osvračín dle příslušné PD. Realizace stavby spočívá v úplném, funkčním a bezvadném provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy