Smlouva: Rámcová dohoda - Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8190
Evidenční číslo: 1236-2018-508101
Datum uzavření smlouvy: 07.01.2019
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 178 000,00
Zadávací řízení: Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021

Název (předmět)

Rámcová dohoda - Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Výběr 1 dodavatele, který bude po dobu účinnosti Rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na podkladě činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dále budou provádět činnosti, jejichž výsledkem bude identifikace pozemků k nimž má příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy