Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8187
Datum uzavření smlouvy: 07.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 799 917,00
Cena v Kč vč. DPH: 19 117 900,00
Zadávací řízení: Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Zvole u Zábřeha. Jedná se o výstavbu hlavní polní cesty HC3 ve 3 úsecích s celkovou délkou 1570 m s podélným cestním příkopem, zpřístupnění zemědělských pozemků bude zajištěno hospodářskými sjezdy. Podél polní cesty bude provedena výsadba zeleně. Dále bude realizována protierozní retenční nádrž č. 3 a dvě drátokamenné přehrážky.

Projektová dokumentace člení předmět plnění na tyto stavby:
SO3: Protierozní retenční nádrž č. 3
SO4: Drátokamenné přehrážky
SO100: Hlavní polní cesta HC-03

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy