Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Loděnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8175
Evidenční číslo: 0151-D1-18-206
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 84 955,00
Cena v Kč vč. DPH: 102 795,60

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Loděnice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Chrustenice, obec Loděnice, okres Beroun na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), spočívající v posečení divokého porostu se shrabáním a uložením a odstranění splavené ornice v celkové délce 0,213 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy