Smlouva: Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení užívacích vztahů, řešení užívání u spoluvlastníků, dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8159
Datum uzavření smlouvy: 02.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 462 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 559 262,00
Zadávací řízení: Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení užívacích vztahů, řešení užívání u spoluvlastníků, dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení užívacích vztahů, řešení užívání u spoluvlastníků, dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky budou tyto činnosti:
• Příprava grafických a listinných podkladů dosud nepronajatých pozemků pro potřeby uzavírání nájemních/pachtovních smluv včetně provádění místních šetření
• Příprava grafických a listinných podkladů nemovitých věcí v příslušnosti SPÚ pro potřeby dalšího nakládání s těmito nemovitostmi
• Příprava podkladů pro šetření užívání u spoluvlastníků (řešení spoluvlastnických podílů)
• Odborná identifikace majetku v příslušnosti SPÚ doložená nabývacími tituly dokládajícími přechod na stát včetně provádění místních šetření
• Skenování všech typů smluv podléhající evidenci Registru smluv

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy