Smlouva: Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s restitučními nároky, přípravou veřejných nabídek a jiné provozní činnosti v oblasti restitucí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8158
Datum uzavření smlouvy: 02.01.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 499 999,00
Cena v Kč vč. DPH: 604 999,00
Zadávací řízení: Poskytování služeb spojených s restitučními nároky, přípravou veřejných nabídek a jiné provozní činnosti v oblasti restitucí

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s restitučními nároky, přípravou veřejných nabídek a jiné provozní činnosti v oblasti restitucí

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

-zajišťování vypořádání restitučních nároků oprávněných osob na náhrady (pozemky, ŽMI a zásoby, stavby),
-poskytování peněžitých náhrad,
-příprava a vyhodnocení veřejných nabídek dle zákona č. 229/1991 Sb.,
-příprava smluv mimo veřejnou nabídku dle zákona č. 229/1991 Sb.,
-evidence nároků vzniklých z rozsudků soudu,
-archivace restitučních spisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy