Smlouva: Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava, 0108-D1-18-206

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8156
Evidenční číslo: SPU 536942/2018
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 993 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 14 512 619,00
Zadávací řízení: Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava, 0108-D1-18-206

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Střední Morava" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 54/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4922, ČSN EN 50 110-1), podle příslušných zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl) a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl.
Předmětem plnění je dále poskytování služeb souvisejících se zajištěním odběrných míst elektrické energie a se zajištěním dodávek elektrické energie v hladině vysokého napětí pro provoz hlavních odvodňovacích zařízení. Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy