Smlouva: Poskytování telekomunikačních služeb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8143
Datum uzavření smlouvy: 28.12.2018
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 808 000,00
Zadávací řízení: Poskytování telekomunikačních služeb

Název (předmět)

Poskytování telekomunikačních služeb

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM a ISDN sítě operátora se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně:

• zajištění mobilních hlasových služeb,
• zajištění mobilních datových služeb,
• zajištění pevných hlasových sužeb,
• maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby,
• zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel,
• zabezpečení zákaznické podpory.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy