Smlouva: Smlouva o dílo na odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8136
Evidenční číslo: 1211-2018-508202
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 649 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 785 895,00
Zadávací řízení: Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov. Součástí VZMR bude odstranění nákladních a osobních pneumatik včetně přípravných prací resp. včetně zpřístupnění skládky, vytažení a základní očištění pneumatik od příměsí. Odhadované množství pneumatik je 100 tun. Likvidace pneumatik bude provedena v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy