Smlouva: Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8134
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 186 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 275 544,00
Zadávací řízení: Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020

Název (předmět)

Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb licenční podpory a provozní podpory stávající elektronické spisové služby (ESS) v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v rámci kterého bude dodavatel poskytovat pro období 2019 – 2020 zejména následující plnění:
- standardní služby Maintenance;
- legislativní servis spočívající v zajištění souladu ESS s platnou legislativou;
- odstraňování problémů, chyb a poruch ESS + podpora provozu;
- právo užití nových verzí;
- ad-hoc nákup rozvoje.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy