Smlouva: Smlouva o dílo Projektová dokumentace – PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8037
Evidenční číslo: 1166-2018-508207
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 780 598,00
Cena v Kč vč. DPH: 944 523,58
Zadávací řízení: Projektová dokumentace a autorský dozor – PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec

Název (předmět)

Smlouva o dílo Projektová dokumentace – PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace na přehrážky na vodním toku a polní cesty (včetně přilehlých interakčních prvků) pro vydání stavebního povolení a pro provádění staveb na podkladě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ohníč a schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lysec, včetně zpracování geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy