Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Arnoštov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7910
Evidenční číslo: 279-2016-544101
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 522 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 841 620,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Arnoštov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Arnoštov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Zadní Arnoštov včetně nezbytných zeměměřických činností ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků. Návrh bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pobočky o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy