Smlouva: část 1: KoPÚ Šebestěnice – návrhové práce a DKM

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 741
Datum uzavření smlouvy: 09.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 684 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 828 185,00

Název (předmět)

část 1: KoPÚ Šebestěnice – návrhové práce a DKM

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Šebestěnice, včetně nezbytných
geodetických prací v třídě přesnosti 3 určených pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby výsledná DKM byla zapsatelná do katastru nemovitostí (dále
jen „KN“). Předpokládaná výměra řešeného území je cca 360 ha.
Pozemkové úpravy proběhly na sousedním katastrálním území Klucké Chvalovice, Přibyslavice.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle
podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy