Smlouva: Smlouva o dílo KoPU v k.ú. Hluboká u Skutče, opakované zveřejnění smlouva z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 15.10.2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7371
Evidenční číslo: 837-2013-544101
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2013
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 781 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 945 010,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Skutče

Název (předmět)

Smlouva o dílo KoPU v k.ú. Hluboká u Skutče, opakované zveřejnění smlouva z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 15.10.2018

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hluboká u Skutče, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Hluboká u Skutče o předpokládané výměře 221 ha a část bezprostředně navazujícího katastrálního území Doly o předpokládané výměře 3 ha. Celková předpokládaná výměra řešeného území je 224 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy