Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov, okr. Rakovník

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 710
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2013
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 189 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 488 690,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov, okr. Rakovník

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov, okr. Rakovník

Schválil / podepsal

Vlasák

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov, okr. Rakovník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí. Předpokládaný rozsah pozemkové úpravy činí cca 2763 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy