Smlouva: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vyklantice - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 22.8.2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6958
Datum uzavření smlouvy: 02.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -13 000,00
Cena v Kč vč. DPH: -15 730,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo na jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění, resp. rekonstrukci přídělů v kat. území Vyklantice

Název (předmět)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vyklantice - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 22.8.2018

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

méněpráce vytyčení

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy