Smlouva: Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 690
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 072 922,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 298 236,00
Zadávací řízení: Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany

Název (předmět)

Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany

Stručný popis

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výsadba biokoridorů LBK 2 v k.ú. Šlapanice v Čechách a LBK 16 v k.ú. Břešťany u Zlonic ve Středočeském kraji, okres Kladno. Biokoridory v šíři 15 m liniově navazují na polní cestu HPC 2. Založení bude provedeno lesnickým způsobem do orné půdy s následným zatravněním. Součástí je dvouletá následná péče po výsadbě. LBK 2 Šlapanice odpovídá ploše 12.086 m2, LBK 16 Břešťany ploše 23.727 m2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy