Smlouva: SOD - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Všeliby

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6783
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 589 930,00
Cena v Kč vč. DPH: 713 815,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Všeliby

Název (předmět)

SOD - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Všeliby

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Smlouva o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ Všeliby

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy