Smlouva: Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 670
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 212 147,80
Cena v Kč vč. DPH: 3 886 698,80

Název (předmět)

Rekonstrukce provozní budovy SPÚ ČR, KPÚ pro Královéhradecký kraj

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci provozní budovy KPÚ pro Královéhradecký kraj - elektro rozvodů a venkovní přípojky NN, výměna světelných, zásuvkových rozvodů a el.rozvaděčů. Rozvody budou provedeny pod omítkou a do lišt. Dále bude provedena rekonstrukce dlažeb a vnitřních dveří a instalace protipožárních dveří. Při rekonstrukci bude řešena instalace klimatizace v kancelářích pomocí 7 venkovních jednotek, které budou umístěny na střeše budovy. Rozvody z těchto jednotek budou přes prostupy střechou a uvnitř podhledu na chodbách do jednotlivých kanceláří k vnitřním konvertibilním podstropním jednotkám. Každá tato jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty jednotlivých kanceláří pomocí přenosného ovladače.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy