Smlouva: KoPÚ v k. ú. Voltýřov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6550
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 693 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 049 619,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k. ú. Voltýřov

Název (předmět)

KoPÚ v k. ú. Voltýřov

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Voltýřov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy