Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vyklantice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6544
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 0,00
Cena v Kč vč. DPH: 0,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo na jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění, resp. rekonstrukci přídělů v kat. území Vyklantice

Název (předmět)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vyklantice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

změna termínů

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy