Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 653
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 422 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 350 620,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrov u Macochy dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí, vytýčení vlastnických hranic pozemků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy