Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 649
Evidenční číslo: 665-2016-520201
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 522 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 051 741,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelní Myslová včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ho bylo možno zapsat do katastru nemovitostí jako samostatnou digitální katastrální mapu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy